Tao ngộ

stranger

Gặp nhau

Như đã quen từ trước

Gieo vào hồn lặng một nốt sầu

.

Xa nhau

Không một lời từ khước

Như vừa để lại một nhói đau

.

Giang tay

Muốn níu bờ vai rộng

Nào hay tiếng hát cũng bạc màu

.

Chạm tay

Một chút rùng mình khẽ

Nhẹ nhàng thoát khỏi cuộc đời nhau.

Đăng Trình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s