katy-perry-ama-2013

“Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
And there is no fear now
Let go and just be free
‘Cause I will love you unconditionally”

Tình yêu không ai cắt nghĩa được, và có lẽ chỉ những người đang yêu mới cảm được bài hát của Katy Perry: ‘Em sẽ yêu anh vô điều kiện…”

Cuộc sống thật tuyệt vời khi có ai đó sẵn sàng yêu bạn vô điều kiện (bên cạnh đấng sinh thành!), và sẽ càng tuyệt vời hơn khi bạn gặp được một ai đó đặc biệt – người khiến bạn phải yêu vô điều kiện!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s