life priority

Nếu bạn đang ở nhà và 5 sự kiện sau xảy đến cùng lúc, bạn sẽ ưu tiên việc nào trước?

1. Điện thoại reng!
2. Đứa con nhỏ kêu khóc
3. Có người gọi cửa
4. Quần áo ngoài sân sắp bị mưa ướt
5. Bồn nước sắp tràn do quên khoá vòi

Với mình thì đó sẽ là: Tắt vòi nước – Nhấc máy – Mở cửa – Dỗ con – Gom áo quần (sau khi xử xong 4 cái đầu tiên thì quần áo chắc ướt nhẹp rồi nên không cần vội!)

Đây là một bài test nhỏ của Sigmund Freud nhằm cho thấy thứ tự ưu tiên của mỗi người trong cuộc sống. Ý nghĩa của mỗi sự kiện như sau:

1. Công viêc
2. Gia đình
3. Tình bạn
4. Tiền bạc
5. Tình yêu

Nếu dựa theo kết quả trên thì mình là người luỵ tình, không cẩn thận với tiền bạc và đặt công việc lên trên tình bạn!

Xem bài test bằng tiếng Anh tại đây: http://www.citehr.com/125857-sigmund-freuds-test.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s