foggy road

Rừng lá vàng, con đường rẽ đôi

Người lữ khách tần ngần đứng mãi

Nhìn xa xăm tận phía chân trời

Rồi cất bước, đầu không ngoảnh lại.

Lòng hẹn lòng, rồi sẽ trở lại

Nơi con đường bí ẩn chưa qua

Dù biết hành trình lắm phong ba

Đường nối đường chẳng bao giờ dứt.

Đến một hôm mái đầu ngả bạc

Chợt nhớ về ngả rẽ năm xưa

Nếu người chọn đi con đường khác

Liệu người sẽ ra sao bây giờ?

Đăng Trình

Phỏng dịch The Road Not Taken, Robert Frost

(14/06/2013)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s