Asagao-zu_Byōbu_by_Kiitsu_Suzuki

A hoa triêu nhan
Dây gầu vương hoa bên giếng
Đành xin nước nhà bên
(Thơ Chiyo – Nhật Chiêu dịch)

Thiền Ni Chiyo ra giếng lấy nước. Bà thấy hoa triêu nhan (loài có thân dây leo) đang quấn quanh dây gầu. Thương hoa, bà không nỡ dùng gầu múc nước mà sang nhà hàng xóm xin nước để dùng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s