national geographic

Trong mưa có một dòng sông

Có một giọt nước bồng bồng bay bay

Có mỏng manh một dặm mây

Có ngọn gió rớt một giây hữu hình

Trong mưa có một lặng thinh

Có cười khúc khích một mình thuyền nan

Có bấp bênh một gánh hàng

Có một trang viết dở dang xoay vần

Trong mưa có một ngóng trông

Có một nỗi nhớ song song nỗi buồn

Có một nơi đó mù sương

Có một lời hứa còn vương vô hồn

Trong mưa có một mái tôn

Trong mưa có một vội vàng bước chân

Đăng Trình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s