street_city_rain_tram_people_umbrellas

Chẳng biết tự bao giờ
Người di cư về phố
Từng lớp nhà mọc lên
Khuất che hình bóng núi.

Những con người trầm mặc
Ra vào hộp xi măng
Mưa nguồn không thấm áo
Người quên tiếng ngàn xanh.

Bỗng một chiều. Bất chợt.
Mây vần vũ về thăm
Ru người bằng gió núi
Gợi nỗi nhớ xa xăm

Hồn đại ngàn về phố
Giữa màn mưa mù trời
Sấm rền vang tiếng gọi
Phố bỗng hoá trùng khơi…

Đăng Trình
05.08.2014

Ảnh: popinlinartstudio.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s