year in review 2015

Tháng Mười Hai là thời điểm tuyệt vời để cùng nhìn lại một năm qua, xem mình đã đi xa được tới đâu trên con đường viết lách. Năm 2015 đánh dấu khoản thời gian blog cá nhân của mình chuyển qua viết xen kẽ những bài viết Anh ngữ và Việt ngữ, cũng như thử sức với thể loại báo chí (feature writing).

Những bài viết được ủng hộ nhiều nhất bao gồm những chia sẻ về việc sáng tác, những tản văn, tiểu luận ghi lại cuộc sống ở Úc, cũng như những bài phỏng vấn đi sâu vào cuộc sống của các di dân, sinh viên và du học sinh tại đây.

Mời mọi người cùng đọc lại 10 bài viết nổi bật trong năm 2015:

VIỆT NGỮ
Sức mạnh của người hướng nội
5 bước viết essay tiếng Anh cơ bản
Văn hóa đọc của người Úc
Sinh viên Úc rèn kỹ năng lãnh đạo như thế nào
Một buổi ngồi thiền tại Melbourne

ANH NGỮ
The Roof of Most Bad Writing
How to Be a More Productive Writer
A Tale of Two Generations (feature)
International Students at Work (feature)
The Art of Wushu (feature)

Đăng Trình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s