Tiếng Anh sẽ thay đổi như thế nào trong 100 năm tới?

Cũng như những ngôn ngữ khác, tiếng Anh luôn biến chuyển trong hàng chục thế kỷ qua, và sẽ tiếp tục biến chuyển và du nhập những từ ngữ, cách diễn đạt mới.

Advertisements

Giselle Au-Nhien Nguyen: Let’s Talk About It!

To most people who originate from conservative Asian societies, it’s hard to just talk about sex without embarrassing anyone. Writer Giselle Au-Nhien Nguyen spoke with Trinh Le about her own story of overcoming this fear and why it’s important to open up about it.   Born in Sydney to Vietnamese refugee parents, not many suspected … Continue reading Giselle Au-Nhien Nguyen: Let’s Talk About It!

Văn hóa đọc của người Úc

Từ ngày qua Úc đến nay, tôi vẫn hay bắt gặp hình ảnh người dân đọc sách tại công viên hay trên tàu điện. Có những quyển sách chỉ bé bằng hai lòng bàn tay, nhưng cũng có những quyển to, dày đầy thách thức. Người già đọc, người trẻ đọc, cả những cô cậu học sinh nhỏ xíu cũng đọc.