The Way of the Sword

FROM its practice to etiquette, the Japanese art of kendo continues to be a popular choice for local and international students in Melbourne. Trinh Le spoke with the Melbourne University Kendo Club about their passion for the bamboo sword.

Advertisements

Vài nét về Kiếm đạo Nhật Bản (Kendo)

Kendo là gì? Bộ môn Kiếm đạo (Kendo) hiện đại bắt nguồn từ một truyền thống kiếm thuật lâu đời của Nhật Bản. Từ giữa thế kỷ 12, samurai là một thế lực xã hội hùng mạnh, thống trị Nhật Bản suốt 700 năm cho đến cuộc cải cách của Thiên hoàng Minh Trị vào … Continue reading Vài nét về Kiếm đạo Nhật Bản (Kendo)