Điều gì đang xảy ra với tiếng Việt tại hải ngoại?

Nếu bạn lần đầu tới Úc và nói chuyện với những người Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba tại đây, hoặc xem những tài liệu, báo đài được viết riêng cho kiều bào hải ngoại, hẳn bạn sẽ gặp một số cụm từ hoặc cách diễn đạt khá lạ tai, chẳng hạn như, … Continue reading Điều gì đang xảy ra với tiếng Việt tại hải ngoại?

Người bán chữ

Nếu bạn hỏi tôi: Copywriter là gì? Thì câu trả lời sẽ tuỳ vào định nghĩa của mỗi người. Người thích bóng bẩy thì gọi là "ngôn sứ thương hiệu", kẻ thích giản tiện thì gọi là "người viết quảng cáo". Còn tôi thì thích ví von Copywriter như một người bán chữ vậy.