No Thanks, I Don’t Need Your Entertainment Anymore

I've just unliked a bunch of Facebook pages today. Nothing personal here, but I've figured out it was the best way to deal with Facebook's constantly changing Timeline matrix. When I first started Facebook, I take the Like Page button at its literall meaning. I liked this actor, that singer, this store and that product, … Continue reading No Thanks, I Don’t Need Your Entertainment Anymore

Những cơn bão lòng

Những ngày nay Sài Gòn mưa nhiều. Cứ độ giờ trưa là nền trời bắt đầu u uất. Rồi từng giọt nước nặng trĩu từ trên không trầm mình xuống từng con phố, mặt đường, dòng sông, dòng người... Rồi vỡ oà, tan đi, biến mất. Những cơn mưa rồi sẽ thoáng qua, không gì … Continue reading Những cơn bão lòng